CapaCare Norway is looking for volunteers

CapaCare søker frivillige til loggbokteamet! CapaCare har stort fokus på forskning og dokumentasjon av aktiviteten i Sierra Leone, derfor har det helt fra starten i 2011 blitt samlet inn anonymiserte [...]

CapaCare søker frivillige til loggbokteamet!

CapaCare har stort fokus på forskning og dokumentasjon av aktiviteten i Sierra Leone, derfor har det helt fra starten i 2011 blitt samlet inn anonymiserte loggbøker med informasjon om alle operasjoner som er utført av CapaCare sine studenter og uteksaminerte. Så langt er det registrert over 60 000 kirurgiske prosedyrer og aktiviteten er økende. Informasjonen brukes blant annet til forskning og rapportering av aktivitet til donorer og myndigheter.

Loggboksystemet har inntil nylig bestått av Excel-ark som overføres via mail. Høsten 2020 startet vi innføringen av en ny Android-app vi har utviklet i samarbeid med en ekstern utvikler for å forenkle prosessen. Mange studenter og uteksaminerte har allerede begynt å bruke appen, men en del bruker foreløpig det gamle systemet.

Loggbøkene er svært viktig for organisasjonen og vi trenger nå hjelp med å administrere loggboksystemet. Loggbokteamet har blant annet følgende oppgaver:

-Administrere mailadressen studenter og uteksaminerte i Sierra Leone bruker for spørsmål rundt loggbøkene
-Holde det Excel-baserte systemet oppdatert inntil alle har begynt å bruke den nye appen
-Lage og sende ut rapporter til brukerne om aktiviteten de har rapportert inn
-Lage statistikk til CapaCare sin årsrapport og andre dokumenter

Ønsker du å bidra? Et engasjement i loggbokteamet kan være en fin inngangsport til organisasjonen og passer spesielt godt for studenter, men alle er velkomne til å ta kontakt. Ta kontakt med oss på [email protected]og skriv noen ord om deg selv. Ta også gjerne kontakt om du har spørsmål eller bare ønsker en nærmere prat.”