Vil du et pengebidrag?

Vi er glad for alle økonomiske bidrag. Pengene vil gå til det kirurgiske opptreningsprogrammet i Sierra Leone.
Vil du bidra, kan du sette inn aktuelt beløp på følgende konto: 1503.03.69642

Tusen takk for hjelpen!

Boxing-day-twins-11-300x200.jpg