Donér

Har du lyst til å bidra til arbeidet vårt i Sierra Leone?
Vi er glad for alle økonomiske bidrag. Pengene vil gå til det kirurgiske utdanningsprosjektet i Sierra Leone.
Vil du bidra, kan du sette inn aktuelt beløp på følgende konto: 1503.03.69642

Tusen takk for hjelpen!