Bli trener

CapaCare 15Vi ønsker å komme i kontakt med kirurger, ortopeder, gynekologer, anestesileger, radiologer, jordmødre og sykepleiere som har lyst til å bidra til det kirurgiske opptreningsprogrammet.

Som trener vil du måtte bidra både med teoretisk og praktisk undervisning. Utgangspunktet for undervisningen er WHO Integrated Management for Emergency & Essential Surgical Care toolkit.

 

For mer informasjon om behov for trenere – les mer her