Adopter en student

Amarah Conteh og Emmanuel Lordbrahams Tommy

CapaCare satser på videreutdanning av kliniske helseoffiserer. Ved å tilby disse et opplæringsprogram på 2 år, kan de utføre enkle kirurgiske inngrep som brokkoperasjoner, fjerne blindtarm samt assistere ved keisersnitt. Utdanningen har sin base på Masanga sykehus, men kandidatene flyttes etter hvert rundt på andre sykehus som er partnere i prosjektet. Det koster 20 000 pr år å utdanne en STP. Vi ønsker og tilby bedrifter eller andre en mulighet til å sponse en slik utdanning. Dere vil da få muligheten til direkte kontakt med vedkommende via nettet samt få oppdateringer fra CapaCare om prosjektet i sin helhet!

Vil du sponse en STP-student?  Ta kontakt med CapaCare på e-post: post@capacare.org