Publikasjoner

2015:

Fatal fallout:
Nature – Volum 519, page 5-6, 05 March 2015
The late stages of pregnancy are a difficult time for most women, but try to imagine what it must be like right now for would-be new mothers in rural areas of Sierra Leone, Guinea or Liberia.

Maternal health: Ebola’s lasting legacy
Nature – Volum 519, page 24-26, 05 March 2015
The woman was lying still on the floor of the ambulance when Emma Åkerlund opened the doors. Between her legs was a tangle of fabric with something inside — the body of a newborn boy with the placenta and umbilical cord twisted up in his mother’s skirt. If he survived the delivery, he did not last long after.

 

2014:

2013:

Ultralyd på diesel
NORAFORUM 2013; Nr 3, årgang 21
Med to uker til rådighet, reiste to radiologer til Masanga i Sierra Leone for å lære opp ikke-leger bruk av ultralydapparater. Her forteller Gregor Jarosch von Schweder om inntrykkene fra reisen.
Poster: The Surgical Training Program: Increasing surgical capacity in Sierra Leone by training Medical Doctors and Community Health Officers in surgical and obstetric skills
Progress Report of the first 2,5 years

Konferanse: 8th Conference on Global Health and Vaccination Research
Surgical and obstetrical emergencies are poorly addressed in Sierra Leone. Lack of humas resources is a main contributing factor…

 

 

Poster: The Surgical Training Program: Increasing surgical capacity in Sierra Leone by training Medical Doctors and Community Health Officers in surgical and obstetric skills
Progress Report of the first 2,5 years
Konferanse: 8th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Surgical  and  obstetrical  emergencies  are  poorly  addressed  in   Sierra  Leone.  Lack  of  human  resources  is  a  main contributing   factor…

 

Kirurgi og global helse
Overlegen 2013;3:20-23
Hva er global helse?
Lancet prøvde i en artikkel fra 2009 (Jeffrey Koplan og medarbeidere) seg med denne definisjonen…

 

Kirurgisk opplæring i Sierra Leone
Kirurgen; 2013: 2, 61-63
Tilgang til kirurgi er svært ulikt fordelt. Det globale volumet av kirurgiske prosedyrer er estimert til å være 234 millioner. Av disse blir mindre en 4 % gjort blant den fattigste tredjedelen av jordens befolkning…


Kirurgi og jobbglidning i regnskogen
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1618 – 20
Jobbglidning er et tema ikke bare i Norge. I Afrika er opplæring av andre grupper helsepersonell i tradisjonelt legearbeid et viktig virkemiddel for å sikre befolkningen et helsetilbud…

 

”Falder i søvn til lyden af guldgraverne ved floden …”
Ugeskrift for læger 2013;11
Maria Milland er til daglig i hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik på Rigshospitalet. Hun er for anden gang med NGO’en CapaCare i Sierra Leone, hvor hun hjælper med at uddanne lokale læger og Community Health Officers…

 

2011:
Poster: Skill Transfer Project in Sierra Leone
Konferanse: 6th Conference on Global Health and Vaccination Research 12 -13 of September 2011 i Oslo.
Surgical care in low income countries is a neglected public health crisis. Over the last decade it has become evident that essential surgical services at district hospitals in low income countries is cost-effective…

 

Den globale helsepersonellkrisen
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2025-8
Det kirurgiske opptreningsprogram promoterer oppgave fordeling i områder med mangel på helsearbeidere. For å utnytte de menneskelige ressursene bedre trener vi helsearbeidere…