Kontakt

E-post: post@capacare.org

Adresse:

CapaCare
c/o Dr. Håkon Bolkan
St.Olavs Hospital,
Kirurgisk avdeling,
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Norge