Om CapaCare

Vi trener helsepersonell og bidrar til kapasitetsbygging i områder dette mangler.

Organisasjonen startet i 2008 som Masangas Venner i Norge hvor formålet var å bidra til gjenoppbyggingen av Masanga Sykehuset i Sierra Leone. I 2011 endret vi organisasjonen til CapaCare, og flyttet samtidig til St. Olavs Hospital i Trondheim. Hovedaktiviteten til CapaCare er et kirurgisk opplæringsprogram i Sierra Leone, hvor unge leger og ikke-leger trenes til å kunne gjøre de mest livsnødvendige kirurgiske inngrepene.

I Sierra Leones 17 offentlige sykehus jobber det mindre en 10 kirurger. Ved å trene 29 unge leger og ikke-leger innen 2016 forventer vi å øke antallet kirurgisk kvalifisert personell i landet betydelig.

Her finner du en oversikt over styrets medlemmer, vedtektene samt kontaktinformasjon.
Vi har i tillegg laget en presentasjon som introduserer CapaCare og Kirurgisk Opptreningsprogram. Den finner du her!

CapaCare har organisasjonsnummer 992100125.