Om kirurgisk opptreningsprogram (STP)

Rasjonale
Mangel på kvalifisert helsepersonell og lav utdanningskapasitet er identifisert som en av hovedutfordringene i helsesektoren i Sierra Leone.

I 2008 var det bare 10 kirurger i offentlig sektor som betjente en befolkning på 5,7 millioner.

På grunn av svært liten tilgjengelighet av kirurgiske tjenester de siste ti-årene er det estimert at 25% av befolkningen har en ubehandlet kirurgisk tilstand. En nylig studie fant at en fjerdedel av dødsfallene det siste året kunne vært unngått om kirurgiske behandlingsalternativer hadde vært tilgjengelig.

Hensikt
Målsettingen med programmet er å øke andelen helsepersonell med kirurgisk og fødselsrelatert kompetanse på distrikts sykehusene i Sierra Leone. Vårt mål er å videreutdanne 60 unge leger eller lege-assistenter i kirurgi innen 2019.

Ved avsluttet opptrening skal de selvstendig være i stand å diagnostisere og behandle de vanligste kirurgiske og fødselsrelaterte akutt-tilstander som ubehandlet ville ført til varig uføre eller død.

Curriculum
Vi bruker Verdens Helseorganisasjons veletablerte curriculum ”Integrert håndtering av essensielle og akutte kirurgiske tilstander” som basis for opplæringen.

Nettverk av partnere
Ni av landets største sykehus, drevet av internasjonale hjelpeorganisasjoner med tilgjengelig kirurger og gynekologer er partnere i programmet.

Disse sykehusene og deres stab sørger for at hver student blir eksponert for et stort antall akutte kirurgiske og fødselsrelaterte pasienter under supervisering av landets største kapasiteter innen kirurgi og fødselshjelp.

Utdanningen
Alle treningskandidater har minimum 3 års relevant helseutdanning og 2 år med praksis før de begynner treningen. Hver student gjennomgår 6-9 måneder basal opplæring i kirurgi før de blir utplassert på et av partnersykehusene. Hver sjette måned roterer de til et nytt sykehus. Etter 2 år avholdes en avsluttende eksamen.

Etter bestått eksamen har hver kandidat 1 år turnustjeneste hvor de arbeider selvstendig under fortsatt supervisering. Alle kandidater vil ha minimum 8 år med helserelatert utdanning før de får tillatelser til å gjøre selvstendige kirurgiske inngrep. Programmet gjennomføres i samarbeid med helseministeriet i Sierra Leone.

 

Her kan du laste ned vår brosjyre om kirurgisk opptreningsprogram. Brosjyren er på engelsk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA