Trening

Det kirurgiske opptreningsprogrammet er for unge leger og legeassistenter fra Sierra Leone. Hver student blir trenet i 2 år. Vi bruker Verdens Helseorganisasjons veletablerte curriculum ”Integrert håndtering av essensielle og akutte kirurgiske tilstander” som basis for opplæringen. Undervisningsmetodene er variert og tilpasset hver modul. Vi tror at varierte treningsmetoder gir bedre læring. Våre trenere gir teoretiske forelesninger, gruppediskusjoner, casescenarier, praktiske øvinger, ferdighetslabarotorium og selvstendig praktisering under supervisjon. Vi tror det er mulig å lære noe av alle pasienter. I samlingen nedenfor kan du se et lite utvalg av hvordan vi gjør den kirurgiske treningen.