Trenere

Erfarne spesialister som kirurger, gynekologer, radiologer, anestesileger, spesialistsykepleiere og jordmødre er en sjeldenhet i Sierra Leone. Disse ressursene må vi tilføre utenfra. Vi rekrutterer helsearbeidere fra hele Europa for å ta del i dette opplæringsprosjektet. Alle trenere arbeider som frivillige. CapaCare dekker reise og oppholdsutgifter.