Ferdighetslab

Praktiske ferdigheter er viktig i kirurgien og i fødselshjelp. Vi bruker et ferdighetslabarotorium for å trene praktiske ferdigheter.