Kirurgisk opptreningsprogram

Målsettingen med programmet er å øke andelen helsepersonell med kirurgisk og fødselsrelatert kompetanse på distrikts sykehusene i Sierra Leone. Vårt mål er å videreutdanne 30 unge leger eller lege-assistenter i kirurgi innen 2017.

Ved avsluttet opptrening skal de selvstendig være i stand å diagnostisere og behandle de vanligste kirurgiske og fødselsrelaterte akutt-tilstander som ubehandlet ville ført til varig uføre eller død.

Les mer her…

 

Under denne fanen kan du lese mer om:
– Framdriften av prosjektet
– Ledige stillinger for studenter i Kirurgisk Opptreningsprogram
– Bli bedre kjent med CapaCare sine representanter på Masanga
– Lese mer om studentene som deltar i programmet
– Få en oversikt over våre samarbeidssykehus i Sierra Leone
– Bli kjent med våre frivillige
– Se våre publikasjoner (med norsk tekst)
– Tidligere presseoppslag
– Lære mer om kirurgisk oppgaveglidning som tema
– Relevante linker

OLYMPUS DIGITAL CAMERA