Blogg

Høyblokka lever videre i Sierra Leone

Om ikke i all sin stolte prakt, så er det kanskje en trøst for noen nostalgikere at deler av det kasserte utstyret fra Høyblokka fortsetter å redde liv. Vi er en gruppe ved kirurgisk avdeling som har startet et kirurgisk opptreningsprogram for helse offiserer i Sierra Leone (mellomting mellom lege og sykepleier) hvor formålet er […]


Kirurgprosjektet i Masanga

Som kjent; ting tar tid. Vi har arbeidet med framdriften av vårt opplæringsprosjekt i Masanga, Sierra Leone i hele år. Første trinn var å få aksept for at Clinical Health Officers (CHO) kan utføre kirurgiske inngrep i Sierra Leone. Dette har tidligere ikke vært tillatt. Grunnlaget for å få en slik aksept ble lagt da […]