Sluttrapport

Etter reisen skal du sende en rapport basert på dine erfaringer som trener i STP- programmet. Du vil finne en mal for dette her. Denne må være oss i hende innen 2 uker etter hjemkomst.