Reiseregning

Reiseregningsskjema for norske reisende:
REISEREGNING CapaCare

Sendes til:
CapaCare
c/o Dr. Håkon Bolkan
St.Olavs Hospital,
Kirurgisk avdeling,
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Norge

Du må legge ved originalkvitteringer samt boardingkort.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: annemarie.vanduinen@capacare.org