Kontrakt

Her finner du en kontrakt  som du må fylle ut.

Du kan velge om du vil sende pr post, eller scanne og sende via e-post
Denne må være CapaCare i hende i god tid før avreise (senest 4 uker før avreise).

Husk at du må signere kontrakten.

tutors13