Capacare – Hvem er vi?

Kyrre Nergaard 

Capacare har gjennom årene knyttet til seg en rekke erfarne helseabeidere som har delt med oss sin tid og ekspertise. Kyrre Nergaard er til daglig anestesisykepleier ved St.Olavs hospital i Trondheim. Han har tidligere deltatt i Helsedirektoratets ebola-response i Sierra Leone og kom i desember 2015 hjem fra sitt tredje opphold ved Massanga i regi av Capacare. Kyrres oppgave i Massanga er å undervise STP-studentene i anestesi. Opplæringen foregår både i klasserom og på operasjonsstuen. Under oppholdet inngår han også i den daglige virksomheten på sykehuset. Fra sitt første opphold i 2012 har Kyrre fulgt STP-studentenes framgang og han vil særlig fremheve deres engasjement, humør og lærevilje. 42-åringen fra Trondheim forlater samboer og 2 barn for å bidra for oss og vi vil takk han for innsatsen.

Capacare rekrutterer erfarne spesialister som kirurger, gynekologer, radiologer, anestesileger, spesialsykepleiere og jordmødre fra hele Europa for å delta i vårt opplæringsprogram. Alle trenere arbeider som frivillige, mens Capacare dekker reise og oppholdsutgifter.

Kyrre1OLYMPUS DIGITAL CAMERA