Kontraster St.Olav, Longyearbyen og Masanga sykehuset i Sierra Leone.

Skrevet av Sigrun Aase Holen

Da er jeg også tilbake fra Sierra Leone og Masanga sykehuset.

Det er deilig å være tilbake i Trondheim og Norge. Jeg føler meg fantastisk privilegert som er av de heldige i verden som er født på den «grønne gren».

På noen få måneder har jeg som operasjonssykepleier virkelig følt kontrastenes verden. Koordinerende operasjonssykepleier ved akutt operasjon den ene dagen, massevaksinering for Rabies i Longyearbyen den andre dagen og underviser i CapaCare’s kirurgiske opptreningsprosjekt med opplæring i hygiene noen dager senere.

Kontrastene var mange. Den utrolig store teknologiske forskjellen, temperaturforskjellene og ikke minst fattigdommen og mulighetene den fratar mennesker fra å kunne få og tilegne seg kunnskap som igjen er viktig for å kunne opprettholde god helse.

På St.Olavs hospital var utfordringen nye datasystemer, og innflytting i nytt høyteknologisk sykehus. I Longyearbyen gav naturen med ukontrollert utbrudd av Rabies, og at en skal ha beredskap i forhold til Nordområdene, (telemedisin) helsevesenet en utfordring. I Sierra Leone var fattigdom og vanstyre med krig gjennom mange år, helsevesenets store utfordring. Dette var tydelig på alle felter. Vi manglet kontinuerlig elektrisitet og var helt avhengig av at det eldgamle aggregatet skulle fungere. Vel, vi klarte oss faktisk uten også takket være gode medbrakte hodelykter kunne vi både operere barnebrokk og drive en sengepost.

Fattigdom gir dårlig helse og dårlig helse bidrar til fattigdom. En stor utfordring for myndighetene i Sierra Leone som nå rydder opp etter en forferdelig borgerkrig for 10 år siden.

I Trondheim var sommeren på hell når jeg reiste herifra i august. I Longyearbyen forsvant sola bak horisonten, og mørketida var på vei. Snøen og vinteren var også kommet da jeg reiste i oktober. I Masanga hvor regntiden var på vei over i tørketid har jeg opplevd torden og lyn som jeg bare trodde fantes i historiene om Odin og Tor, Luftfuktigheten var allikevel høy enda og temperaturen varierte mellom 30 og 45 grader C.

I Norge er vi rike, både når det gjelder «ting og tang», helse og ikke minst har vi et demokratisk styresett. Sierra Leone skal være et land som er rikt på mineraler, de hadde et godt presidentvalg som var godkjent av det internasjonale samfunn. Mulighetene er til stede. Vi så at de er på god og rett vei, men det er langt igjen.

Jeg er veldig glad for å få lov til å være med som en liten brikke i dette puslespillet som handler om å bygge helse. Kontrastene er store, men kanskje det til syvende og sist handler om å se kontrastene, ta utfordringene på alvor, og dele litt med hverandre enten det handler om kunnskap, erfaringer eller rikdom.

CapaCare er en organisasjon som kan være med på å gjøre en forskjell.

Mvh
Operasjonssykepleier
Sigrun Aase Holen
Masanga sykehuset 22/10 – 11/11 2011