Hilsen fra Ingrid

Skrevet av Ingrid Høye

Har nå vært i Sierra Leone for andre gang. Jeg er kirurg fra St. Olavs som i februar hadde de to første kirurgiske treningskandidater på Masanga Hospital til opplæring. Hovedsaklig brokkirurgi.

Denne gangen var det fem kandidater og det var fantastisk å se hvor flinke de var blitt til å operere brokk, alle typer. Nå hadde tre av dem fått utrolig rutine. Ingen problem med mengdetrening. Også akutt bukkirurgi og keisersnitt kunne de takle. Vi fortsatte nå med barnebrokk, som strømmet på fra landsbyene, når ryktet gikk. Da jeg reiste kunne to av de mest erfarne gjøre barnebrokk selvstendig.

Ellers gjorde vi flere typer inngrep, samtidig med teoretisk undervisning. Jeg er heldig som får arbeide med disse idealistene, i fellesskap kan vi gjøre litt for Sierra Leone. Takk til CapaCare som gjorde dette mulig.

Hilsen
Ingrid Høye
Urolog, St. Olavs Hospital