3 uker i Sierra Leone

Skrevet av Ingrid Høye

Jeg ble interessert i dette prosjektet etter å ha hørt på Ystgaard og Bolkans beretning.

De ønsket at jeg skulle bruke min erfaring som generell kirurg til å drive med opplæring av lokale helsearbeidere. Dvs. opplæring til enkle kirurgisk inngrep, som senere gjør at de kan klare seg uten vestlig ekspertise. Emmanuel og Amara het de to helsearbeidere som skulle undervises.

Masangas venner er i ferd med å gjenoppbygge det som før krigen var, et veldrevent sykehus langt inne i ”bushen” av Sierra Leone. Heldigvis reiste jeg med Bjørn Fougner (sykepleier) som har lang erfaring med hjelpearbeid i den 3.verden.

Jeg ble gjort oppmerksom på at ”komforten” ikke var på casino online topp. Strøm på aggregat i kun 3 timer om kvelden. Ingen internett, ingen TV, og vanskelig med mobil. Vann fra brønn og svært enkle boforhold. Vi måtte bruke hodelykt når vi skulle på toalettet om kvelden. Det var en jente der som laget mat, og en mann som holdt orden rundt omkring, og drepte div. insekter.

Operasjonsdagene fungerte bra til tross for at det var uvant med så lite hjelpemidler – improvisasjon, men alt med god margin av sikkerhet. Bjørn måtte rett som det var trå til som anestesisykepleier under akutte inngrep. En utfordring var at pasienten ofte kom sent til behandling. De forsøker jo først den lokale medisinmannen. Det meste ble gjort i lokalbedøvelse, og Emmanuel og Amara fikk gradvis gjøre hele brokkoperasjonen, og fikk lære om komplikasjoner.

Ettermiddagene ble avsatt til teori. Brukte en god del tid på anatomiundervisning – da spesielt med fokus på urinveier og lyskekanal.

Har nå fått e-mail fra Emmanuel, der han forteller at han nå utfører brokkoperasjoner uten annen kirurg tilstede.

Jobben var svært givende og spennende. Skal tilbake hvis jeg får anledning.