Høyblokka lever videre i Sierra Leone

Skrevet av Håkon A. Bolkan

Om ikke i all sin stolte prakt, så er det kanskje en trøst for noen nostalgikere at deler av det kasserte utstyret fra Høyblokka fortsetter å redde liv.

Vi er en gruppe ved kirurgisk avdeling som har startet et kirurgisk opptreningsprogram for helse offiserer i Sierra Leone (mellomting mellom lege og sykepleier) hvor formålet er å trene denne gruppen til å gjøre enkle, men livreddende operasjoner. Landets 10 kirurger, har naturlig nok ikke kapasitet til å dekke behovet hos en befolkning på 6 millioner.

Operasjoner foregår under enkle men fult ut akseptable forhold. Under større operasjoner som denne mage-tarm operasjonen er treningskandidatene foreløpig observatører.

Etter en del forarbeid og god støtte fra Lions Club i Midt-Norge har vi nå kommet i gang med opptreningen. De første 2 helse offiserene startet opptreningen i Januar, teoretisk og praktisk. Operasjonssykepleier Jorun Haga fra hjertekirurgisk avdeling bidro med opplæring av sterile prosedyrer, som håndvask, oppdekking osv.


Operasjonssykepleier Jorun Haga fra Hjertekirurgisk avdeling ved St. Olav viser hvordan man gjør kirurgisk påkledning. Det ble en annerledes hverdag for Jorun, i Sierra Leone gjøres ikke hjerte-kirurgi. Hygiene og sterile omgivelser er like viktig i Sierra Leone som hjemme.

I Sierra Leone er det stor mangel på alle helsearbeidere. Derfor har vi vært nødt til å trene mange av pleierne opp fra begynnelsen. Utfordringer er det nok av, de færreste av dem har et forhold til innlagt vann og bor selv i hus med jordgulv. På sykehuset har vi bedre forhold, muligheten for strøm når vi trenger det og vann til å vaske gulv og pasient.
Sykehuset dekker et oppland på ca 150 000, men mange kommer utenfor det området, noe vi vurderer som en kvalitetsindikator på at vi gjør mye bra.


Våre to første kirurgiske treningskandidater kandidater, Emannuell (til høyre) og Amara (til venstre). De skal gjennomgå en 2-årig teoretisk og praktisk utdannelse. Etter endt videreutdanning skal de kunne håndtere de vanligste livsnødvendige kirurgiske og fødselsrelaterte akuttsituasjoner.

Sykehuset har en barneavdeling, en for underernærte, en kirurgisk avdeling med separat sal for kvinner og menn, totalt 70 senger. Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon døgnet rundt, med økende antall fødsler. De vanligste kirurgiske inngrepene er lyskebrokk, elektive og inneklemte, abscesser, keisersnitt. Malaria, tuberkulose og spedalske er også noe vi ser rikelig av.

 Amara, en av treningskandidatene lukker amputasjonsstumpen sammen med en av de faste legene.

Det kirurgiske opptreningsprosjektet er planlagt å gå fram til 2016. Foruten 2 permanente leger fast på sykehuset med noe kirurgisk og obstetrisk kompetanse, vil vi sende ned sykepleier og kirurg, evt anestesi ressurser, i månedslange rotasjoner 4 til 6 ganger i døgnet. Vi har nå dekket behovet for våren 2011, men ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som synes dette høres spennende ut. Vi har også behov nå for en teknisk interessert radiograf som kan sette opp en røntgenavdeling, utstyret er der.

Under utflyttingen av høyblokka samlet vi inn mye utstyr og sendte det nedover i en container. En stor takk til alle som hjalp til med det. Containeren har nå kommet fram. Utstyret vil være til stor hjelp, nå gjelder det å lære folk opp til å bruke det.

Håkon A. Bolkan
Kirurgisk avdeling
Hakon.bolkan@gmail.com